Vi er stor gruppe AGF-fans, som vil kæmpe for mere indflydelse i vores hjerteklub og arbejde for at få AGF tilbage i toppen af dansk fodbold. Et nyt AGF, er bygget på et bæredygtigt og ansvarligt fundament.


Fan Trust Aarhus er...

... en demokratisk, non-profit organisation hvis formål er at:

 • forbedre forholdet mellem klub og fan

 • give større indflydelse til fans

 • skabe mere åbenhed i klubben

Foreningen skal være en kritisk samarbejdspartner, der til stadighed agerer sagligt og konstruktivt. Alle, der kan forene sig med foreningens formål, vedtægter og værdier kan deltage enten passivt eller aktivt i foreningens arbejde. Foreningen er kort sagt for alle, der brænder for klubben AGF.

Du kan støtte Fan Trust Aarhus ved: 

 • Blive medlem af Fan Trust Aarhus.
 • Deltage aktivt i foreningens virke.
 • Afgive fuldmagt over stemmerettigheder i forbindelse med ordinær-/ekstraordinære generalforsamlinger i Aarhus Elite A/S.

Fan Trust Aarhus er ikke:

 • Økonomisk interesseret – alle arbejder frivilligt – drevet af deres passion for AGF.
 • En støtteforening/fanklub af enkelte spillere.
 • Rådgivere i forhold til hvem der skal fyres/ansættes.

Mission, vision, strategi og værdier

I Fan Trust Aarhus har vi en fælles mission, vision, strategi og delte værdier, som vi kan samles om. Vores mission er vores grundlæggende formål. Vores vision er det mål vi sigter mod. Vores strategi er redskabet skal gøre visionen til virkelighed. Vores værdier er det Fan Trust Aarhus står for.


Missionen

Fan Trust Aarhus arbejder for: 

 • Et bedre forhold mellem klub og fan.
 • Klubben er forankret i deres vigtigste aktiv – deres fans.
 • Delvist fan-ejerskab af Aarhus Elite A/S. • mere åbenhed i klubben.


Visionen

Fan Trust Aarhus vil have AGF tilbage som en permanent del af toppen i dansk fodbold. Det nye AGF bygger på et ansvarligt og bæredygtigt fundament af gensidig respekt og dialog mellem klub og fan. I fællesskab skal vi realisere det fulde potentiale som byen, klubben og dens fans sammen besidder.


Strategien

Fan Trust Aarhus vil opnå dette ved at:

 • Samle alle, der bærer i AGF i hjertet.
 • Investere i Aarhus Elite A/S gennem aktieopkøb med foreningens midler.
 • Indsamle fuldmagter fra nuværende aktionærer.
 • Tale med én samlet stemme.
 • Være en kritisk ven – men altid saglig og konstruktiv.


Værdier

Passion - Vi lever for klubben og bakker altid op.
Tradition - Èn gang AGF – altid AGF.
Åbenhed - Dialog, respekt og fan-indflydelse for et nyt AGF.
Sammenhold - Med én samlet stemme skal vi gøre en forskel.
Konstruktiv - En kritisk ven, der altid vil klubben dets bedste.