Ordinær Generalforsamling i Fan Trust Aarhus

Torsdag d. 4. oktober 2018
Tid: Kl. 18.30
Sted: Ceres Arena, Stadion Allé
Lokale 10

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3. Debat og vedtagelse af formandens beretning og arbejdsplan.

4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af budget, herunder kontingent.

7. Valg til bestyrelsen jf. § 7.(2 i lige år og 3 i ulige år, ved stemmelighed afholdes ny afstemning. Ved gentagen stemmelighed foretages lodtrækning.)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (hvert år)

10. Eventuelt.

Under punkt 2. Orientering om status mht. stadionanalysen.

Under punkt 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Under punkt 7. Bestyrelsen ser gerne at medlemmer der har lyst til at bidrage stiller op til bestyrelsen. Du/I bliver ikke dynget til med arbejde.

Med venlig hilsen
Formand
Torben Mikkelsen

Kommentar: Det går den rigtige vej, pengemænd

Aarhus Elite, der er selskabet bag AGF, har for nylig præsenteret sit årsregnskab, og vedvarende rygter viste sig at være - næsten - sande. 

I diverse kredse har der sommeren over lydt røster om, at der denne gang skulle være sorte tal på bundlinjen. Sådan forholder det sig dog ikke, da selskabet præsenterede endnu et underskud. Denne gang er det dog på beskedne 1,4 millioner kroner. 

Et underskud er normalvis aldrig noget, vi her i Fan Trust Aarhus vil bifalde, men denne gang gør vi en undtagelse, for prøv lige at se engang, hvad resultatet for forrige regnskabsår var:

23,6 millioner kroner. 

Det er klart, at faktorer som nedrykning og manglende TV-indtægter har spillet ind, men det signalerer trods alt fremgang og lysere tider, at det er lykkedes direktør Jacob Nielsen og hans stab at hente så mange penge hjem på ét sølle år. Det fortjener respekt. 

I Fan Trust Aarhus mener vi, at AGF trænger til et solidt økonomisk fundament for at kunne lykkes. Et sådan er den nuværende ledelse godt på vej mod at få opbygget med gunstige aftaler og handler. 
Sponsorindtægterne er for eksempel steget fra 37 til 45 millioner kroner. Det er klart med et bedre produkt at sælge. 

Vi vil som fanforening dog også påpege, at AGF naturligvis ikke bør være til salg udelukkende for økonomisk fremgang. Ledelsens handlinger bør være tro mod klubben og historien, hvad vi også tror vejer tungt på vægtskålen i en verden, der dog desværre oftest er præget af primært økonomiske interesser.

AGF er vor alle sammens klub, og det er en fornøjelse endelig at se en ledelse, der passer på den. Tak for det.

Fan Trust: Her er politikernes holdning til stadion-debatten

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange holdninger til et kommende fodboldstadion i Aarhus. Der er dog nogle, hvis mening betyder mere end andres. På den baggrund sendte Fan Trust Aarhus tidligere på året et åbent brev til byrådet i Aarhus Kommune, hvor vi opfordrede medlemmerne til at komme ud af busken og ind i kampen.

Samtlige medlemmer af byrådet modtog i forlængelse af det åbne brev tre meget konkrete spørgsmål, som Fan Trust Aarhus ønskede svar på. Nu er svarene samlet sammen, og det må konstateres, at 13 ud af byrådets 31 medlemmer ikke har efterkommet foreningens ønske.

- Det er naturligvis skuffende, at det ikke er alle medlemmer i byrådet, der har svaret på vores meget konkrete rundspørge. Stadion-debatten fylder enormt meget i fan-kredse, og det var oplagt for politikerne at melde klart ud. Byrådet er en vigtig spiller i den verserende debat, og derfor er det relevant for AGF-fans at vide, hvem vi kan regne med, når det kommer til spillet om et nyt stadion. Det er særligt beklageligt, at den ansvarlige rådmand ikke har formastet sig til at svare på spørgsmålene, siger formand for Fan Trust Aarhus, Mathias Rønn Waack-Möller.

Ud af de i alt 31 medlemmer er det lykkedes for fan-foreningen at få svar fra samtlige socialdemokrater (sendt som et fælles svar), tre fra Venstre og to svar fra SF'ere. I alt udgør det 19 svar – når borgmesterens regnes med som svar fra Socialdemokraterne.

Siden det ny anlæg blev indviet har debatten med jævne mellemrum huseret i byen. For er bygningen nu egentlig velegnet til sit hovedformål; et fodboldstadion. For som et over-dimensioneret atletikstadion er Ceres Park i sin konstruktion en fejltagelse i forhold til den bruger, der oftest optræder inde bag de røde cindersbaner - nemlig AGF. Det skal ikke være en hemmelighed, at Fan Trust Aarhus arbejder ihærdigt for, at Aarhus får det fodboldstadion, AGF fortjener.

- Når der spilles fodbold i Aarhus sker det lige nu på en vindblæst arena uden intimitet, stemning og samhørighed, og faciliteterne for fodbold i Aarhus er milevidt fra det, vi finder i samtlige andre danske byer, der også huser et hold i toppen af dansk fodbold. Derfor er det vigtigt at kende byrådets holdning, og vi vil naturligvis holde dem op på det under den nært forestående valgkamp, siger FTA-formanden.

Spørgsmålene, som byrødderne fik tilsendt, er følgende:

Mener du, at Aarhus Kommune bør have et fodboldstadion?

I tilfælde af et ja til ovenstående, støtter du så Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmads forslag om en forundersøgelse i forbindelse med planerne om en multiarena på Godsbaneområdet?

Vil du arbejde for en løsning, så Aarhus Kommune på et tidspunkt får et fodboldstadion?

De kommende dage vil Fan Trust Aarhus offentliggøre politikernes svar på vores Facebook-profil. Den kan du finde lige her: Fan Trust Aarhus på Facebook.

AGF opfylder årelangt fan trust-ønske

Fredag klokken 14 er det de færreste, der har fri fra arbejde. I hvert fald ikke mindretalsaktionærerne i AGF, der tæller fans og ganske almindelige tilhængere og klubfolk-

Fan Trust Aarhus har derfor, siden foreningens etablering, arbejdet for, at den årlige generalforsamling i Aarhus Elite - selskabet der driver AGF - placeres på et andet tidspunkt, hvor flest mulige kan deltage.

Det ønske har selskabet nu valgt at imødekomme, og det vækker glæde i foreningen, hvis formål er at samle AGF-fans og være et direkte talerør overfor ledelsen af AGF.

- Vi ser det som en stor anerkendelse af vores arbejde og ikke mindst Fan Trust Aarhus' berettigelse, at bestyrelsen i Aarhus Elite nu efterkommer vores ønske. Vi har længe haft det som et kortsigtet mål, at generalforsamlingen bør være for de fleste og ikke kun for de med mest. Det er nu lykkedes og det er vi meget glade for, siger formand for Fan Trust Aarhus, Mathias Rønn Waack-Möller.

Ændret holdning 

Fan Trust Aarhus har argumenteret for værdien i at gøre generalforsamlingen til et åbent forum for alle aktionærer i AGF - også de med så få aktier, at deres stemme knap er gældende, men som med Fan Trust Aarhus alligevel kan få et talerør.

Ved generalforsamlingen i 2015 stillede Fan Trust Aarhus uden held det forslag, at generalforsamlingen kun kan placeres efter klokken 16. Nu har bestyrelsen dog valgt at lytte til de gode argumenter og meddelt fondsbørsen, at årets generalforsamling rykkes til torsdag den 27. oktober 2016 klokken 16.30 og ikke som vanligt en fredag klokken 14.

- Vi har en god dialog med Fan Trust Aarhus, og derfor har vi også valgt at imødekomme forslaget, som blev rejst på seneste generalforsamling om at flytte generalforsamlingen til et senere tidspunkt på dagen. Alle aktionærer er velkomne til vores generalforsamling, og ved at rykke tidspunktet til 16.30 giver vi flere mulighed for at deltage, siger bestyrelsesformand i Aarhus Elite Lars Fournais.

Håber på opbakning

Fan Trust Aarhus er sikker på, at der vil være en enorm signalværdi i, at gøre forsøget med et mere tilhænger-venligt tidspunkt for generalforsamlingen. Og Fan Trust Aarhus håber også, at mindretalsaktionærerne vil bakke op om ændringen.

- Fan Trust Aarhus håber naturligvis, at se så mange som muligt til generalforsamlingen, nu hvor den er flyttet. Ved at kæmpe for at rykke tidspunktet har vi sikret, at mange flere af de ”små” aktionærer har mulighed for at komme, men hvis de ikke gør det, har vores kamp været forgæves, siger Mathias Rønn Waack-Möller.

Nyt fodboldstadion til Aarhus?

Aarhus mangler et rigtigt fodboldstadion. Det er de fleste fodboldtilhængere enige om. Men hvordan bliver drømmen om et fodboldstadion til mere end en drøm? Det vil Fan Trust Aarhus og Århus Stiftstidende nu forsøge at besvare, når de inviterer til et debat- og idemøde om et fodboldstadion i Aarhus. På mødet samles politikere, arkitekter og fodboldfolket for første gang til en dialog om ønsket om et ny stadion.

Nærmest siden ombygningen af Aarhus Stadion for 15 år siden har der været debat i Aarhus om byens stadion og indretningen til fodbold. En debat, der i det sidste par år har fået nyt liv i form af offensive udmeldinger fra AGF og ikke mindst fra tilhængerne, der har et varmt ønske om et stadion uden løbebaner.

Den debat samler Fan Trust Aarhus og Århus Stiftstidende nu op på og giver nyt liv gennem et offentligt møde om fremtidens stadion i Aarhus. Mødet - der er åbent for alle - finder sted i Stiften Lounge i Aarhus den 24. september.

- Der er mange fodboldfans i byen som ønsker et nyt stadion til Aarhus eller en ombygning af det gamle. Men ofte stopper debatten dér - ved ønsket. Men vi vil gerne bringe ambitionen videre og gøre den mere konkret for at få ambitionen et skridt videre. Det kan sådan møde forhåbentlig bidrage til, siger Mathias Rønn Waack-Möller, der er formand for Fan Trust Aarhus, som er en forening af aktionærer og fans af AGF.

- Vi er sat i verden for at tjene tilhængernes sag. Derfor ligger et nyt stadion os meget på sinde, og vi mener, at det både er i fodboldfolkets og i byens interesse, hvis der kommer en løsning, tilføjer Mathias Rønn Waack-Möller

Mød de centrale personer
Mødet vil samle op på de synspunkter, der har præget debatten og præsentere forskellige konkrete løsningsforslag, ligesom mødet giver fodboldtilhængerne i Aarhus mulighed for at give deres besyv med direkte til beslutningstagere, arkitekter og til AGF. 

På mødet deltager således kulturrådmand i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad (R), børne- og ungerådmand Bünyamin Simsek (V), samt gruppeformand for SF og medlem af teknisk udvalg i Aarhus Kommune, Jan Ravn Christensen (SF).

Politikerne får selskab af direktør i Aarhus Elite, Jacob Nielsen som vil fortælle om AGF’s ambitioner og ønsker, mens arkitekt Mikkel Wienberg fra Friis & Moltke, arkitekterne Thomas Mau og Svante Griffel fra Mauhaus vil fremlægge to konkrete eksempler på en løsning.


Derudover deltager også by-udvikler og bestyrelsesmedlem i Aarhus Fremad, Rune Kilden, Henrik H. Brandt, direktør i Idrættens Analyseinstitut, samt chefredaktør for Århus Stiftstidende, Jan Schouby. 

Mødet om fremtidens fodboldstadion i Aarhus er arrangeret af Fan Trust Aarhus i samarbejde Aarhus Stiftstidende og finder sted i Stiften Lounge i FO Huset, Frederiksgade 78B i Aarhus torsdag den 24. september 2015 kl. 19.

Alle er meget velkommen til mødet, men der er begrænset plads, så arrangørerne opfordrer interesserede til at melde sig til på forhånd via Fan Trust Arhus’ facebookside.
 

Fans køber aktier i AGF

Fan Trust Aarhus udvider sin nuværende aktiebeholdning med omtrent 30.000 aktier i Aarhus Elite A/S, der er selskabet bag AGF. Det sker med hjælp fra AGF-fans i hele Danmark.
Investeringen er et direkte led i aktieemissionen, der skal skaffe ny kapital til det aarhusianske fodboldflagskib, hvis økonomi har set bedre tider.

    - For Fan Trust Aarhus er det vigtigt at investere i aktier af to årsager. Først og fremmest, er det pinedød nødvendigt for AGF, at der tilføres ny kapital, for at klubben skal kunne klare sig. For en fan trust, som vi er, er det en forudsætning for vores arbejde, at vi samler så mange aktier, som muligt, og det har vi gjort med hjælp fra en samling godhjertede fans, der har doneret penge til vores aktiekøb, fortæller en glad Fan Trust Aarhus-formand, Mathias Rønn Waack-Möller.

Glimrende indsamling
I dagene op til aktieemissionens afslutning iværksatte Fan Trust Aarhus en pengeindsamling med henblik på at kunne købe flest mulige aktier i emissionen. Det blev til et imponerende beløb på over 3.000 kroner, hvortil Fan Trust Aarhus har spædet op, så det samlede beløb endte på 9.000 kroner. Alle pengene er blevet brugt til at købe aktier i Aarhus Elite A/S.
    - Vi er både stolte og beærede over, at flere tror så meget på vores projekt, at det på blot fem dage er lykkedes os at samle så mange penge ind til at investere i vores hjerteklub, AGF. Uden disse fantastiske donorer havde vi ikke haft mulighed for at udnytte ret mange af vores tegningsretter, siger Mathias Rønn Waack-Möller, der også personligt har tredoblet sit aktietal.
Donationerne til Fan Trust Aarhus' aktiekøb kommer fra AGF-fans i hele landet, og de spænder fra 100 kroner til 500 kroner.
    - Det var vigtigt for os, at alle skulle have mulighed for at investere i aktier – uanset økonomisk formåen – gennem Fan Trust Aarhus, og vi sætter lige meget pris på 100 kroner som på 300 eller 500 kroner, slutter formanden.

Ny fantrust bakker op om emission i AGF

Det bliver med aktiv støtte fra den nye supporters trust til AGF - Fan Trust Aarhus - når AGF nu skal ud og skaffe millioner ved en kommende aktieemission.

Det ligger fast efter et møde mellem direktør i Aarhus Elite A/S, Jacob Nielsen og repræsentanter fra Fan Trust Aarhus.

    - Vi støtter AGF i, at aktieemissionen skal gennemføres succesfuldt. Og vi opfordrer derfor alle vores medlemmer - både de, der har aktier og de, der ikke har, til at købe flere - lige som vi også selv som forening regner med at udvide aktiebeholdningen. Vi vil i hvert fald gøre, hvad der står i vores magt for at emissionen bliver en succes. siger Mathias Rønn Waack-Möller, der er formand for Fan Trust Aarhus, som råder over flere tusinde aktier i Aarhus Elite, og som arbejder på at samle flere, så tilhængerne kan få mere indflydelse.

På mødet gav Jacob Nielsen udtryk for, at Aarhus Elite sætter pris på Fan Trust Aarhus' engagement i aktieemissionen.

    - En åben og tæt dialog med vores mange fans ser vi som en grundlæggende forudsætning for et stærkere AGF, og derfor hilser vi også Fan Trust Aarhus velkommen. Vi har brug for alle gode kræfter til at skabe et AGF, der hviler på et stærkt, langtidsholdbart fundament, og her kan Fan Trust Aarhus spille en central rolle - både i forhold til at skabe opmærksomhed omkring og bred opbakning til vores forestående emission, og på den længere bane som sparringspartner til AGF, siger Jacob Nielsen.

Mødet var første gang, de to parter så hinanden i øjnene efter generalforsamlingen i Aarhus Elite A/S, hvor Fan Trust Aarhus rejste en række kritiske spørgsmål og satte fokus på en øget inddragelse af tilhængerne. Et ønske, som bestyrelsen kvitterede for på generalforsamlingen, og som AGF nu også har taget positivt imod.

    - Vi er glade for, at AGF er positive over for vores forenings formål, og at klubben også ser på os som en kritisk, men konstruktiv ven, der kan bidrage med gode pointer fra tilhænger-perspektivet, fortæller Torben Mikkelsen, der er næstformand i Fan Trust Aarhus, og som deltog i mødet.

På mødet modtog Fan Trust Aarhus også en udstrakt hånd fra AGF i form af assistance til markedsføring - for eksempel på stadion og blandt klubbens sponsorer, og i det hele taget ønsker AGF at bidrage til, at Fan Trust Aarhus kan vokse sig større og stærkere.

    - Det er en stor gave for os, at AGF tror så meget på vores projekt, at vi kan få mulighed for at promovere os sammen med klubben, som vi i sidste ende arbejder så hårdt for, at det skal gå godt. Vi har både på generalforsamlingen i Aarhus Elite og på mødet med direktør Jacob Nielsen oplevet en stor grad af seriøsitet og forståelse for vores arbejde, og det sætter vi naturligvis pris på, siger Mathias Rønn Waack-Möller.

Fan Trust Aarhus er en forening med det formål at samle fans og mindretalsaktionærer i Aarhus Elite A/S, så tilhængerne kan tale med én stemme og dermed få mere indflydelse på beslutningerne i AGF.

Fan Trust Aarhus vil ændre tidspunkt for Generalforsamling

Fredag den 24. oktober var Fan Trust Aarhus, takket være aktie-fuldmagter fra vores støtter, repræsenteret ved Generalforsamlingen i Aarhus Elite A/S for første gang. Her fik vi præsenteret foreningen for bestyrelsen og de øvrige aktionærer, der var mødt op. Vi fik også rejst spørgsmålet om, hvorfor Generalforsamlingen skal ligge på et for mange – især mindretalsaktionærer – svært tidspunkt at møde op på. I bunden af denne nyhed kan du også læse hele Fan Trust Aarhus' referat fra Generalforsamlingen med kommentarer fra foreningen.


Vil se på forslag
Helt konkret svarede bestyrelsesformand Lars Fournais Fan Trust Aarhus, at det ikke er kutyme i børsnoterede selskaber at holde generalforsamling om aftenen, men at bestyrelsen selvfølgelig tager forespørgslen til efterretning. Det kan virke som en banal sag, men for Fan Trust Aarhus er det et vigtigt led i kampen for at få mere åbenhed ind i selskabet bag vores hjerteblod AGF.
Til næste års Generalforsamling vil Fan Trust Aarhus
stille formelt forslag om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger i selskabet.
Fan Trust Aarhus bad i øvrigt bestyrelsen begrunde sit ønske om en udvidelse af bestyrelsen, og om dette ville have økonomiske konsekvenser for selskabet samt begrunde sit valg af Uffe Jakobsen som nyt bestyrelsesmedlem.
    - Vi er glade for, at bestyrelsen tager os seriøst og ser, at vi ikke blot er her for sjov. Det er glædeligt, at der bliver lyttet til vores synspunkter, da det er en af grundstenene i vores arbejde, fastslår Fan Trust Aarhus' formand Mathias Rønn Waack-Möller.

Forhåndsbeslutninger og umyndiggørelse
Fan Trust Aarhus' generelle opfattelse af Generalforsamlingen er positiv. Det til trods bærer denne tydeligt præg af, at alle beslutninger reelt er taget på forhånd og vedtagelsen sikret med storaktionærerne. Det er bekymrende, fordi det umiddelbart umyndiggør selve Generalforsamlingen, når den holdes.

Dog er det en klar mulighed for, at skabe en dialog med klubbens politiske og administrative ledelse. Fremadrettet er Generalforsamlingen en mulighed for Fan Trust Aarhus til at rejse vores dagsorden via formelle forslag til afstemning på Generalforsamlingen.

Du kan se hele vores referat med kommentarer her.

Fans står sammen til generalforsamling i AGF

Når selskabet bag AGF - Aarhus Elite A/S - senere i dag holder generalforsamling vil der for første gang være repræsentanter til stede for tilhængernes synspunkter. Det sker i skikkelse af Fan Trust Aarhus, der er en såkaldt supporters trust, som blev dannet i sommerferien oven på AGF's krise. 

Siden har trust'en holdt stiftende generalforsamling og samlet tilhængerne bag ønsket om mere indflydelse i AGF. Første skridt tages, når repræsentanter fra Fan Trust Aarhus deltager på dagens generalforsamling. Bag sig har de aktier og dermed stemme- og taleret - nogen aktier er stillet til rådighed af medlemmer og sympatisører, mens andre er opkøbt af foreningen selv. I alt råder Fan Trust Aarhus over 11.550 aktier. 

På generalforsamlingen vil Fan Trust Aarhus blandt andet forsøge at ændre en årelang tradition i Aarhus Elite for at holde generalforsamlingen i dagtimerne. For trust'en mener, at det udelukker den almindelige tilhænger og aktionær fra indflydelse.

- Generalforsamlingen ligger en fredag kl. 14. Det kan virke banalat, men set fra en almindelig fans synspunkt, så er det tidspunkt ikke særlig velvalgt. Det signalere, at man ikke er interesseret i et bredt udvalg af gæster, og dermed en åben og levende debat. Derfor vil vi på generalforsamlingen foreslå, at det tidspunkt flyttes til et mere publikumsvenligt tidspunkt. Måske et symbolsk forslag, men ikke desto mindre med en stor symbolik, siger formand for Fan Trust Aarhus, Mathias Rønn Waack-Möller.

Mere dialog
På generalforsamlingen vil Fan Trust Aarhus også præsentere sig yderligere overfor de deltagende aktionærer.
- Vi kommer med et ønske om en positiv og konstruktiv dialog, men også med et ønske om mere indflydelse til tilhængerne. Derfor vil vi på generalforsamlingen også forsøge at rejse en debat om det. Hvordan ser bestyrelsen på muligheden for mere fan-indflydelse? Hvad synes de andre aktionærer? Hvordan kan vi alle bidrage til, at Det Nye AGF ikke kuldsejler inden det er startet? De spørgsmål håber vi også, vi kan sætte på dagsorden, siger Mathias Rønn Waack-Möller, som hilser den nye ledelse i AGF velkommen. 

- Det har - i det mindste uden for banen i Aarhus - været en god start, men der er mange steder man kan gøre det bedre. For eksempel var der et stort informationsmøde om Det Nye AGF, men hvorfor var det blot et informationsmøde, og ikke et dialogmøde? Hvorfor spørger man ikke os tilhængere, hvad vi synes om fx den Hvide Tråd i talentarbejdet, om hvordan man får flere tilskuere på stadion osv.? Det er vigtigt, at huske på inddragelsen af klubbens vigtigste interessenter. Det budskab tager vi med til generalforsamlingen i dag, tilføjer Mathias Rønn Waack-Möller.

Fan Trust Aarhus på sporet

Mandag den 29. september fik Fan Trust Aarhus overstået endnu en af de mange formelle opgaver mod etableringen af trusten, da foreningen holdt sin første ordinære generalforsamling. Dermed er foreningen nu endelig en realitet og klar til at arbejde for øget fan-indflydelse i AGF.

Tekniske udfordringer
- Vi har været længe undervejs, og vi har mødt mange tekniske udfordringer. Blandt andet med vores betalingssystem og andre tekniske procedurer, som har voldt os store vanskeligheder. For blot at nævne et eksempel, har vi en ventetid på op til 12 uger hos Nets, før vi kan tage mod betalinger på vores hjemmeside. Det har været op ad bakke, men med generalforsamlingen i mandags er vi nu klar, og vi glæder os til arbejdet, siger Mathias Rønn Waack-Möller, som generalforsamlingen valgte som trustens første formelle formand.
Derudover består bestyrelsen i Fan Trust Aarhus af Torben Mikkelsen, Søren Højlund Carlsen, Jan Rytter Jensen, Jonathan Lykke Lilmoës, Niels Bøgh og Anita Pedersen Christoffersen.
Snart vil et referat fra generalforsamlingen blive tilgængeligt her på siden, ligesom Fan Trust Aarhus løbende vil offentliggøre andre nyheder om efterårets kommende aktiviteter.

Sådan melder du dig ind
Vil du melde dig ind i Fan Trust Aarhus og dermed få direkte indflydelse på din hjerteklub, så send en mail med navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse til kontakt@fantrustaarhus.dk med emnet: ”Tilmelding”. Du får efterfølgende en e-mail med yderligere informationer om betaling.
Du kan også møde os ved NRGi Park til hjemmekampene resten af efteråret, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål og samtidig melde dig ind.
Kontingentet er 200 kroner årligt.

Ordinær generalforsamling i Fan Trust Aarhus

Mandag den 29. september klokken 19 på Viby Bibliotek holder Fan Trust Aarhus den første ordinære generalforsamling for alle medlemmer. Der vil blandt andet være valg til bestyrelsen i foreningen.

Siden den stiftende generalforsamling i juni 2014 har den siddende bestyrelse arbejdet hårdt på at få fan trusten godt fra land, og det indebærer blandt andet andet planlægningen af den første ordinære generalforsamling. Denne bliver holdt mandag den 29. september på Viby Bibliotek, der har stillet dets store sal til rådighed for Fan Trust Aarhus. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af Fan Trust Aarhus.

Meld dig ind på dagen
Foreningen har på nuværende tidspunkt ikke en egentlig tilmeldingsformular, da nogle processer trækker ud, og det tager Fan Trust Aarhus konsekvensen af. På dagen for generalforsamlingen vil det derfor være muligt for alle interesserede at melde sig ind ved en kontant betaling af årskontingentet på 150 kroner eller et bevis på, at samme kontingent er betalt til foreningens bankkonto.
    - Vi er naturligvis ærgerlige over, at vi ikke har kunnet åbne for tilmeldinger endnu. Derfor har vi valgt at lave en ordning, så alle kan melde sig ind i vores forening inden generalforsamlingen og derved nå at deltage på denne, forklarer formand for Fan Trust Aarhus, Mathias Rønn Waack-Möller.
Ønsker du at melde dig ind i Fan Trust Aarhus mandag den 29. september, skal du møde op mellem klokken 18 og 18.45, hvor repræsentanter vil være til stede og klar til at tage imod indmeldelser.

Vil samle mange
Den nuværende bestyrelse blev valgt på den stiftende generalforsamling og er kun en midlertidig bestyrelse. På generalforsamlingen mandag den 29. september vil der være fuldt valg til bestyrelsen i Fan Trust Aarhus, men det er også vigtigt, at der kommer så mange interesserede, der kan og samtidig har lyst til at støtte formålet bag foreningen. Nemlig at sikre indflydelse og åbenhed mellem fodboldklubben AGF og dens fans
    - Det er vigtigt for os, at der kommer så mange som muligt til vores generalforsamlinger. På den måde samler vi flest fans, der kan være med til at forme retningen af fan trusten. Det er blandt andet her, medlemmerne kan komme med forslag og ønsker til konkrete projekter og procedurer, som Fan Trust Aarhus skal kaste sig over, siger Mathias Rønn Waack-Möller.

Af hensyn til arrangementet ser Fan Trust Aarhus gerne en tilkendegivelse på deltagelse. Det vil før generalforsamlingen være muligt at melde sig ind i foreningen ved en kontant betaling af årskontingentet på 150 kroner eller et bevis på, at samme kontingent er betalt til foreningens bankkonto
Reg.nr.: 5381
Kontonr.: 0251134

Eventuel tilmelding med navn foregår via mailadressen kontakt@fantrustaarhus.dk

Se indkaldelse og dagsorden her.

Nyt fra bestyrelsen

Hej alle,

Her er en kort opdatering på noget af det, der sker i Fan Trust Aarhus.

 

Der er sket en udskiftning i bestyrelsen, da Søren Højlund Carlsen er trådt ud, da han efter moden overvejelse vurderede, at han ikke kunne få det til at passe ind i arbejds- og familielivet. Ind i bestyrelsen er i stedet trådt Mikkel Skov-Jensen. Den øvrige bestyrelse er glad for Mikkels engagement i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har siden den stiftende generalforsamling holdt to bestyrelsesmøder, hvor der blandt andet er vedtaget følgende:

 

Et foreningssystem, så vi snarest muligt kan åbne for tilmeldinger til foreningen.
En kommunikationsstrategi, der sikrer, at vi når bredest muligt ud med vore budskaber.
Agnes Jakobsen Holst er valgt som næstformand.
Anders Møller Johansen er valgt som kasserer.
Jonathan Lykke Lilmoës er valgt som sekretær.

 

Derudover har vi fastlagt os på, at generalforsamlinger i Aarhus Elite A/S skal udnyttes til at forklare, hvad fansne vil. Vi vil dreje klubben i retning af at lytte på, hvad der betyder noget for fans.

Den 1. august holdt AGF Fanclub Aarhus i samarbejde med AGF fredagsbar i fanområdet udenfor stadion, hvor formand Mathias Rønn Waack-Möller var til rådighed for spørgsmål. Han blev mødt af mange positive tilkendegivelser og gode spørgsmål.

 

Der vil ligeledes være repræsentanter fra Fan Trust Aarhus tilstede ved AGFs Det Nye AGF-arrangement den 13. august i NRGi Arena.

 

Bestyrelsen er blevet mødt med flere spørgsmål vedrørende overdragelse af stemmeret fra aktiehavere i Aarhus Elite A/S. Derfor er det vigtigt for os at understregede, at det ikke er selve aktien, der overdrages til Fan Trust Aarhus, men blot stemme- og taleretten på generalforsamlingen i Aarhus Elite A/S. Aktiehaver er altså stadig ejer af aktien.

 

Kom så de hvii'e.